VÅRE VERDIER & VISJON


HVEM OG HVA ER VAR HEALTHCARE?

VAR Healthcare er et digitalt kunnskaps- og beslutningsstøttesystem for hele helsetjenesten.

Med VAR får studenter og helsepersonell tilgang til kontinuerlig oppdatert kunnskap og de kan dermed lære, utøve og dokumentere kunnskapsbasert praksis. 

VÅR VISJON

Med kunnskapsbasert innhold og beslutningsstøtte  utvikler VAR sykepleieprofesjonen og helsetjenesten nasjonalt og globalt.

VÅRE VERDIER

  • Vi tenker helhetlig
  • Vi er innovative
  • Vi er troverdige
  • Vi tenker langsiktig og velger bærekraftige løsninger
  • Vi bidrar til kvalitet og kompetanse i sykepleiefaget
  • Vi er samfunnsorienterte
  • Vi har fokus på pasientens behandlingskvalitet

VÅR HISTORIE

Løsningen og selskapet ble etablert i år 2000 som en konsekvens av satsing på digitalisering og kvalitetssikring/pasientsikkerhet i helsetjenesten. Med støtte fra det offentlige og i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Rikshospitalet og Telemark sykehus, ble det utviklet en database med pedagogisk utviklede og rikt illustrerte praktiske prosedyrer (PPS- Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten).

Ønsket var å utvikle innhold som kunne brukes i hele helsetjenesten og i utdanning av helsepersonell.  

Norsk Sykepleierforbund var en av eierne i oppstartsfasen.
I 2012 ble løsningen kjøpt av Cappelen Damm forlag. Siden oppstarten har kunnskapsutviklingen gått stadig raskere. Dermed har også utfordringen for den enkelte helsearbeider blitt større for å utføre beste praksis.
Målet til VAR var, og er, å styrke kunnskapsbasert praksis ved å gjøre oppdatert kunnskap lett tilgjengelig for helsepersonell.

NAVNET VAR

VAR [va:r] er navnet på en gudinne fra norrøn mytologi knyttet til visdom. Hun var så vis at ingen hemmeligheter kunne skjules for henne. Begrepet VAR kommer fra norrønt «var» og betyr også blant annet «å ta vare på noe, å vokte, å forebyggende og å være forsiktig».

making

evidence

usable

Til toppen